Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Kronik yaralar; Üç ay içerisinde iyileşmeyen yaralardır, inflamasyon evresinde uzama söz konusudur. İyileşmeyen kronik venöz ülserlerde TNF-alfa, IL-1 ve IL-6 düzeylerinde artış olur.Genellikle yassı epitel hücreli ve bazal hücreli kanserler gelişir.