Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Kupfer hücreleri hepatositte endotel hücreleri arasında bulunur