Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

LDL reseptörlerinin yıkımını azaltan PCSK9 antikorları

PCSK 9 İNHİBİTÖRLERİ