Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

LDL-kolesterol yüksekliğinde kullanılan ilaçlar


1-Statinler, HMG-CoA reduktazı inhibe ederek kolesterol sentezini azaltır. Karaciğerde LDL reseptörlerinin sentezini artırır.

2-Lomitapid, mikrozomal trigliserit transfer proteini inhibe eder.

3-Mipomersen, karaciğerde apoB100’ün mRNA’sını inhibe eden antisens-oligonükleotittir.

4-Ezetimib, intestinal kolesterol ve fitosterollerin emilimini inhibe eder.

5-Alirokumab ve evolokumab, LDL reseptörlerinin yıkımını azaltan PCSK9 antikorlarıdır.