Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

L-SIL (Düşük dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon):L-SIL (Düşük dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon):
Hafif displazi ve HPV kondilomları vardır. Spontan gerileme çok az görülür. Bir kısmı bir sonraki aşamaya ilerler.

LSIL direkt olarak invaziv karsinoma ilerlemez ve çoğu olgu spontan olarak geriler;sadece %10’u HSIL’a ilerler. HSIL lezyonlarının da %10’u invaziv karsinoma ilerler.