Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Lapatinib: Epidermal büyüme faktör (ErbB1 ; EGFR) ve HER2 (ErbB2) üzerine etkindir.


Lapatinib: Epidermal büyüme faktör (ErbB1 ; EGFR) ve HER2 (ErbB2) üzerine etkindir.

Regorafenib: KIT , PDGFR alfa ve VEGFR-2 başta olmak üzere multikinaz inhibitörüdür.

Krizotinib: ALK mutasyonu varlığında; akciğer adenokarsinom tedavisinde kullanılır.

İmatinib: Bcr- abl , PDGFR alfa ve beta , c-kit tirozin kinazları inhibe ederek etki gösteren bir ajandır. CD117 (c-kit) pozitif gastrointestinal stromal tümörde ve KML tedavisinde kullanılmaktadır.

Vemurafenib: BRAF V600E mutasyonu olan metastatik malign melanom tedavisinde kullanılır. Bu ilacın yan etkisi önemlidir, sorulabilir; ciltte keratoakantom ve skuamöz hücreli kanser gelişimine neden olabilmektedir.