Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Latrotoksin - Veziküllerden nörotransmitter salınımını arttırır, Botilinum - Kolinerjik veziküllerden nörotransmitter salınımı inhibisyonu var, Tetradoksin - Sinir aksonlarında Na kanal blokajı yapar.