Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Legionella Pnömonisinde Bilinç durumunda değişme, baş ağrısı, relatif bradikardi, karın ağrısı, ishal, karaciğer enzimlerinde yükselme, hiponatremi, hipofosfatemi, LDH ve kreatininde yükselme gibi ekstrapulmoner belirtiler görülebilirLegionella Pnömonisi:

Atipik pnömoni etkenidir.

Pnömoni eşlik etmeyen Lejyoner Hastalığına Pontiac ateşi adı verilir.

Sularda yaşayan hücre içi bir patojen olduğu için klimalardan ve duş başlıklarından bulaşabilir.

Bilinç durumunda değişme, baş ağrısı, relatif bradikardi, karın ağrısı, ishal, karaciğer enzimlerinde yükselme, hiponatremi, hipofosfatemi, LDH ve kreatininde yükselme gibi ekstrapulmoner belirtiler ve laboratuar anormallikleri saptanabilir.

İdrarda antijen pozitifliği ile tanı konur.

Tedavide birinci tercih olarak azitromisin önerilir