Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Lemierre sendromu: Derin baş-boyun enfeksiyonlarında İnternal Juguler ven trombozu (+)