Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Lenf sıvısının lenf damarındaki drenajıLymph node - Wikipedia