Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Lenfositik gastrit; kadınlarda sıktır, nonspesifik abdominal semptomlar yapar en sık sebep çölyak hastalığıdır. Varioliform gastrit olarak isimlendirilir. Granülomatoz gastrit; crohn sonrasında sarkoidozda görülür.