Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Leriche sendromu: Abdominal aorta distali ve iliak arterlerde trombotik oklüzyona sekonder, kladikasyo, impotans ve femoral arterlerde palpasyonla nabız yokluğu ile karakterize sendrom (+)