Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Lesch nyan sendromunda PRPP aktivitesi artar