Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Level III aksiller diseksiyon bolgesi; Pektoralis minorun superomediali


EPOS™

Aksiller lenf düğümleri anatomik olarak pektoralis minor kası ile olan konumsal ilişkileri ile tanımlanabilir.

Level I lenf düğümleripektoralis minor kasın lateral-inferior,
Level II lenf duğumleri pektoralis minor posterior
Level III lenf duğumleri pektoralis minor kasının superomedialinde konumlandırılmıştır.

Ayrıca pektoralis major kası ve pektoralis minor kas arasında yer alan interpektoral düğümler (Rotter’in lenf düğümleri) vardır


Diagrammatic representation of axillary lymph node levels. Lymph nodes... |  Download Scientific Diagram