Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Libman-Sacks endokarditinde yaprakçıkların HER İKİ TARAFINDA olabilen vejetasyonlar görülür. SLE hastalarında görülür. Ancak SLE’nin en sık kalp bulgusu fibrinöz perikardittir