Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Lifitegrast; LFA-1'e bağlanarak ICAM-1 ile etkileşimini engeller bu nedenle Keratokonjuktivit Sikka tedavisinde kullanılır


lifitegrast | 1025967-78-5
Lifitegrast; 
Lökositin sıkı bağlantı aşamasında görev alan reseptörü LFA-1’i hedef alır. Eğer Lenfosit LFA-1 ile ICAM-1’e tutunamazsa, inflamasyon süreci baskılanır.

Keratokonjuktivit Sikka (Kuru göz) tedavisinde immunsupresif amaçlı kullanılıyor. 

Bir şunu diyen bir yazı 'LIFITEGRAST Mechanism of action(s) Binds to the integrin lymphocyte function associated antigen (LFA-1), cell surface protein bound on leukocytes, and blocks the interaction ofLFA with its cognate ligand adhesion molecule (ICAM-1). ICAM-1 overexpressed corneal and conjunctival tissues dry eye disease. Indicated treatment of the signs and symptoms of DRYEYE DISEASE. Indication(s) Dose Instill 1 gtt 12th hourly into each eye. Adverse Effects Instil lation visual acuity. irritation, Dysgeusia and Reduced Dr-Rashid's Drug Updates' görseli olabilir

Lifitegrast, bir integrin olan lenfosit fonksiyonu ile ilişkili antijen 1'i (LFA-1)'i hücreler arası adhezyon molekülü 1'e (ICAM-1) bağlanmadan inhibe eder . Bu mekanizma, T lenfositlerin aracılık ettiği inflamasyonu aşağı doğru çeker.

Göz damladığında, LFA-1'e bağlanarak ICAM-1 ile etkileşimini engeller ve enflamatuar yanıtı azaltır .

Fotoğraf açıklaması yok.