Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Ligamentum talofibulare anterus; inversyon’da ilk yaralanan bağdır


Lig. laterale; aşırı inversiyonu engeller. Lig. talofibulare anterius (inversiyonda ilk yaralanan), lig. talofibulare post. ve lig. calcaneofibulare


It's NOT Only an Ankle Sprain - Physiotherapy in Burnie & Somerset -  Coastal Physiotherapy