Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Liken planus, idiyopatik T hücre aracılı, kaşıntılı, mor, poligonal simetrik papüllerin izlendiği inflamatuar bir cilt hastalığıdır. Dermoskopi ile daha kolay görünen beyaz çizgilenmeler Wickham stria adını alır.

35 yaşındaki kadın hasta bilek ve ağız içindeki kaşıntılı lezyonlar nedeniyle polikliniğe başvuruyor.

Lezyonlar incelendiğinde kırmızı-mor, poligonal simetrik papüller ve üzerinde beyaz çizgilenmeler görülüyor.

Hikayesinde iki sene önce dört dişine amalgam dolgu uygulandığı ve COVID-19 profilaksisi nedeniyle klorokin kullanma öyküsü mevcut.

En olası ön tanı aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Liken planus
B) Pitriyazis rozea
C) İnvers psoriyazis
D) Dishidrotik dermatit
E) Psoriyazis vulgaris

CEVAP: A

Liken planus, idiyopatik T hücre aracılı, kaşıntılı, mor, poligonal simetrik papüllerin izlendiği inflamatuar bir cilt hastalığıdır. Dermoskopi ile daha kolay görünen beyaz çizgilenmeler Wickham stria adını alır. Lezyonlar kol ve bacakların fleksural yüzlerinde, müköz membranlarda, saç derisinde izlenebilir. Çeşitli metaller, ilaçlar ve
hastalıklar ile tetiklenebilir.

Pitriyazis rozea, etyolojisinde HHV 6-7 olduğu düşünülen, kendini sınırlayan ve iyileşen, gövdede madalyon (Herald plağı) denilen eritemli skuamlı kaşıntısız oval lezyonların olduğu bir cilt hastalığıdır.

İnverse psoriyazis, plakların genelde katlantılı bölgelerde yer aldığı psoriyazis formudur.