Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Losartan: Ürikozürik etkiye sahip, en kısa etkili statindir Telmisartan: Safra yoluyla elimine olur. PPAR reseptörleri üzerinden antidiyabetik etki gösterir. En uzun etkilidir. Olmesartan: Karaciğer ve böbrek yetmezliğine doz ayarlaması gerekmez.