Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

M. digastricus‛ların ön karınları arasındaki boyun üçgeni; Trigonum submentale (Tek olan boyun üçgenidir)

Hangi boyun üçgeni tektir?

a. Trigonum caroticum

b. Trigonum submentale

c. Trigonum musculare

d. Trigonum submandibulare

e. Trigonum supraclaviculare

Ağzı açan tek çiğneme kası... M. pterygoideus lateralis

Ptrotruzyon yaptıran kas... M. pterygoideus lateralis

Ductus parotideus hangi kasın üzerinde seyreder... M. Masseter

Ağzın açılmasına yardım eden kas... M. platysma + M. geniohyoideus + M. mylohyoideus + M. digastricus, VA

Hem ağzı açan hem de derin inspiryumda çalışan kas... M. platysma

 Raphe pterygomandibularis‛e tutunan kas... M. buccinator ve M. constrictor pharyngis superior

Vagina carotica‛da bulunmayan anatomik yapı... A. carotis externa

Yüzü çalıştığı tarafın karşısına baktıran kas... M. scm, m. trapezius ve m. semispinalis capitis

A. vertebralis‛in içinden geçtiği üçgen... Trigonum suboccipitale (boyun üçgeni değildir!)

Trigonum suboccipitale‛nin tabanını örten oluşum... Membrana atlanto-occpitalis posterior

Trigonum suboccipitale‛den geçen sinir... N. suboccipitalis

Tiroid bezi hangi boyun üçgeninde... Trigonum musculare

M. digastricus‛ların ön karınları arasındaki boyun üçgeni; Trigonum submentale (Tek olan boyun üçgenidir)

Anterior Triangle of Neck Anatomy

M. digastricus‛un ön ve arka karnı arasındaki boyun üçgeni...Trigonum submandibulare

Trigonum caroticum‛da bulunmayan oluşum... Bulunanlar; a. carotis communis, a. carotis interna, a. carotis externa, v. jugularis interna, n. hypoglossus ve n. vagusN. accessorius‛un içinde bulunduğu boyun üçgeni... Trigonum occipitale

Trigonum supraclaviculare‛den geçen arter... A. subclavia

Hangisi hiyoid üstü kas... Digastricus, mylohyoideus, stylohyoideus, geniohyoideus

N. trigeminus ile nervus facialis tarafından uyarılan hiyoidkas... M. digastricus

Nervus facialis ile uyarılan hiyoid kas... M. stylohyoideus

Ağız döşemesini yapan hiyoid kas... M. mylohyoideus