Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

M. omohyoideus, infrahyoid kaslardan biri olup venter superior’u os hyoideum’a, venter inferior’u ise scapula’ya tutunur