Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

M. opponens pollicis thenar grup kaslardan olup n. medianus ile inerve olur