Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Mönckeberg Medial Kalsifik Sklerozu


Mönckeberg Medial Kalsifik Sklerozu; 
Orta boy ve küçük müsküler arterlerin tunika media tabakasında bant {halka) tarzında kalsifikasyonla karakterizedir. Kadın ve erkek oranı eşittir. Etiyoloji bilinmez. Endotel ve adventisyada hasar yoktur. İnflamatuar reaksiyon izlenmez. İleri yaşlarda görülür. Kadın ve erkek oranı eşittir. Kesin etyolojisi bilinmez.