Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Makroamilazemi, genellikle IgM ile kompleks yapmış amilaza verilen addır. Burada amilaz düzeyleri çok yüksek saptanmasına rağmen, klinikte hiperamilazemi ile ilişkili bir bulgu yoktur