Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Mast hücresi mediatörleri


Mast Cells in Neuroimmune Interactions: Trends in Neurosciences

A-Primer (Erken) Mediatörler

1-Histamin-adenozin

2-Proteazlar (lizozomal enzimler)

3-Eozinofilik kemotaktik faktör

4-Nötrofilik kemotaktik faktör

5-Heparin ve kondroitin sülfat

B-Geç Dönem (Sekonder) Mediatörler

1-Lökotrienler LB4, LC4, LD4

2-Prostaglandin D2

3-PAF

4-Sitokinler (TNFa, IL-1, IL-4, IL-5, IL-6)