Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

May Thurner sendromu: Sağ ana iliak arterin, Sol ana iliak vene basısı sonucu sol alt ekstremitede venöz-staz bulguları(+)