Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Mayoz bölünmenin Profaz I aşamaları incelendiğinde crossing-over olayı verilen evrelerden hangisinde gerçekleşir; Pakiten

Pakiten:
Homolog kromozomların eşleşmesi tamamlanır ancak kromozomlar kısalmaya devam eder. Ayrıca bu evrede mitozdan farklı olarak tetratlar arasında genetik madde alışverişi olur. Buna krossing-over denir. Bu olay homolog kromozomların birbiri üzerine çakışan (kiyazma "chiasma") kısmında gerçekleşir.

Mayoz Bölünme Profaz 1 Evresi Nedir? (Kısaca) » TechWorm