Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Mazabraud sendromu: Fibröz displazi ve miksom birlikteliğidir. Mc Cune Albright Sendromu: Kız çoçuklarında multiple fibröz displazi odakları, deride sütlü kahve lekeleri şeklinde pigmentasyonlar ve puberte prekoksla karekterizedir. GNAS mutasyonu izlenir