Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Meckel kıkırdağı; ossifiye olarak malleus’u, incus’u ve mandibula’nın da taslağını oluşturur. Perikondriyum’u, ligamentum sphenomandibulare ile ligamentum mallearis anterior’u yapar.


Birinci arkus çifti (Mandibüler arkus)

Mandibula, maxilla, os zygomaticum ve os temporale’nin pars squamosa’sinin oluşumuna katıldığı için, yüzün gelişiminde birinci faringeal arkus çiftinin önemi büyüktür.

Siniri; n. trigeminus’un mandibüler dalı (v3)

Meckel kıkırdağı; ossifiye olarak malleus’u, incus’u ve mandibula’nın da taslağını oluşturur. Perikondriyum’u, ligamentum sphenomandibulare ile ligamentum mallearis anterior’u yapar.

Kaslar; çiğneme kasları (m. masseter, m. temporalis, m. pterygoideus lateralis ve m. pterygoideus medialis), m. mylohyoideus, m. digastricus’un venter anterior’u, m. tensor tympani, m. tensor veli palatini