Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Medüller kanserlerde BRCA-1 mutasyonu sık olur ve PR(-) ER(-) ve c-erbb2 (her2-neu) (-) ‘tir. Üçününde negatif olmasına triple negatif ya da basal like denir.