Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Membranöz glomerulonefrit: ANTİFOSFOLİPAZ A2 İgM (anti-PLA2R antikor) Goodpasture sendromu: Anti-glomeruler bazal memran antikoru Mikroskobik polianjitis: P- antinötrofilik sitoplazmik antikor