Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Meme kanseri olan hastalarda aksiller klinik ve radyolojik metastaz yok ise yapılması gereken ameliyat meme koruyucu cerrahidir. Meme koruyucu cerrahi bileşenler; kitle ekszyonu + aksiller sentinel lenf nodu biyopsisi + radyoterapidir.


Elli yaşındaki bir kadın hasta sol memesinde iki ay önce farkettği kitle şikâyet le başvuruyor. Fizik muayenede yaklaşık olarak 2 santimetre çapında, sert, çevre dokulara fikse kitle palpe ediliyor. Mammografi BIRADS 5 olarak rapor ediliyor. Kalın iğne byopsi sonucu invaziv duktal karsinom olarak gelyor. İleri tetkklerde uzak metastaz tespt edilmiyor.

Bu hastada en uygun tedavi aşağıdaklerden hangisidr?

A) Kitle eksizyonu (lumpektomi) + aksiller sentnel lenf nodu biyopsisi + radyoterapi
B) Modifiye radkal mastektomi
C) Radikal mastektomi
D) Modifiye radkal mastektomi + radyoterapi
E) Kitle ekszyonu (lumpektomi) + aksller diseksiyonMeme Kanseri

Meme kanseri olan hastalarda aksiller klinik ve radyolojik metastaz yok ise yapılması gereken ameliyat meme koruyucu cerrahidir. Meme koruyucu cerrahi bileşenler; kitle ekszyonu + aksiller sentinel lenf nodu biyopsisi + radyoterapidir.