Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Meme kanserinde BIRADS 4 lezyonda yapılması gereken yaklaşım; doku tanısı için kalın iğne biyopsisidir yani (TruCut)


Memede kanser olma olasılığı yüksek olan kitlelerde eksizyon yapılması ilerde meme koruyucu cerrahi şansını azaltacağı için uygun değildir. İnsizyoneı biyopsi meme lezyonlarında çok sık uygulanmaz.

Mamografı yeterli görüntü sağladığı zaman meme MRI çok gerekli değildir.

Meme lezyonlarında ince iğne aspirasyon biyopsisi tiroid nodüllerindeki kadar sık kullanılan bir yöntem değildir.