Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Menetrier hastalığı


Menetrier hastalığı: Aşırı TGF-alfa üretimiyle giden nadir bir hastalıktır. Glandüler atrofi ve fove­ olar hiperplazi vardır. Mukoza kabalaşmıştır. Sıklıkla proksimal mide'yi etkiler. Asid salgısı azalır ve artmış mukozal yüzey nedeniyle protein kaybettiren enteropatiye neden olur . Histolojik olarak en karekteristik bulgusu foveolar müköz hücre hiperplazisidir.Bezler tirbüşon görü­ nümde ve kistik dilasyonlar sıktır.

Menetrier  Hastaları genelde nonspesifik gastrik şikayetlerle başvurur. Tanı için endoskopide dev gastrik kıvrımlar ve biopside foveolar hiperplazi ile glandular atrofi değerlidir. Bu hastalarda protein kaybettiren enteropati oldugundan hipoproteinemi ve buna bağlı periferal ödem görülebilir. Bu hastalarda artan TGF-a, asit sekresyonunu azaltır, mukus sekresyonunu ve mukus hücre hiperplazisini arttırır. Menetrier hastalığının CMV ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir.

Artmış asit sekresyonu zollinger ellison sendromunda görülür, bu hastalıkda azalmış asit sekresyonu görülür. (Hipoklorhidri)