Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Meningomiyelosel


Meningomiyelosel; Nöral dokunun lomber bölgedeki defektten dışarıya herniasyonudur. Genellikle üzeri ciltle kaplı değildir. Hemi içinde spinal kord e lemanları vardır. En sık lumbosakral bölgededir.

Üç çeşit komplikasyon vardır:

1-Nörolojik:
Hidrosefali (%80) gelişir ve bu olgulara çoğu zaman Arnold-Chiari anomalisi eşlik eder.

2-Ürolojik:
idrar kaçırma , böbrek ektopisi, atnalı böbrek, nörojenik mesane ve kronik böbrek yetmezliği olabilir.

3-Ortopedik: Flask paralizi, kifoz, skolyoz görülebilir.

Mortalite %10-14 civarındadır ve ölümün en sık nedeni menenjit, ensefalit gibi SSS enfeksiyonları sonucunda oluşan hidrosefalidir.

Arnold-Chiari malformasyonu:
Medüller ve serebellar dokunun, foramen magnumdan servikal vertebralara doğru uzanıp. aşağı herniye olmasıdır. Bu duruma çoğu zaman meningomiyelosel eşlik eder.

Chiari tip-1: Serebellar dokunun izole protrüzyonudur.

Chiari tip-2: Tip-1 'e ek olarak meningomiyelosel vardır ve hidrosefali de oluşur.

Chiari Tıp-3 : üstteki bu defektlere ek olarak "kranyum bifıdum anomalisi" de bulunur.