Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Mide kanseri gelişme riskini arttıran faktörler


Aile hikayesi, diyet (yüksek nitrit, tuz, yağ) , familial polipozis, gastrik adenomlar, herediter non-polipozis kanser sendromu, Li-Fraumeni sendromu, Helicobacter pylori enfeksiyonu (atrofı k gastrit, intestinal metaplazi, displazi), pemisyöz anemi, geçirilmiş gastrektomi veya gastrojejunostomi (en az 10 yıl sonra), sigara, Menetrier hastalığı, EpsteinBarr virüs enfeksiyonu, genetik faktörler: P53, cox-2 (en sık 2. faktör), APC, ras, CDH1