Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Miglitol: Alfa glukosidaz inhibitörlerindendir, emilimi inhibe ettiği için abdominal gaz, ağrı,diyareye sebep olabilir. Bu yüzden inflamatuar barsak hastalarında kullanılmamalıdır.