Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Miller-Fisher sendromu; ataksi, oftalmoparezi, arefleksi ile karakterize Guillain Barre sendromunun klinik bir varyantıdır. Anti-GQ1b antikorlarının özellikle oftalmoparezi olmak üzere sendromun patogenezinde rol oynadığı düşünülmektedir.