Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Mitokondriyal DNA da nokta mutasyonların olduğu hastalıklar: Leber herediter optik nöropatisi, mitokondriyal ensefalomyopati.