Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Mitokondriyal DNA'da delesyon veya duplikasyona bağlı gelişen hastalıklar: Kronik progressif eksternal oftalmopleji, Kearn Sayre sendromu.