Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Modifiye radikal mastektomi sırasında torakodorsal sinir (M. Latissimus dorsi’yi innerve eder), torasikus longus siniri (M. Serratus anterioru innerve eder) ve pektoralis minor ve majora giden sinirler korunmalıdır.


İnterkostobrakial sinir kesildiğinde
kolun aksiller yüzünde yanma hissi oluşabilir ancak temiz bir diseksiyon için nadiren de olsa bu sinir diseke edilebilir. M.serratus anterior romboid kasların antagonisti olarak davrandığı için bu sinir kesildiğinde kanat skapula ve skapulanın katıldığı omuz abdüksiyonunda zorluklar yaşanır.