Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Musculus adductor pollicis, pollicis sözcüğü içerip bütünüyle nervus ulnaris'ten innerve olan tek kastır.


Musculus adductor pollicis, pollicis sözcüğü içerip bütünüyle nervus ulnaris'ten innerve olan tek kastır. Nervus ulnaris bu kasa ilave olarak başparmakla ilgili musculus flexor pollicis brevis'in derin başını da inneNe eder.

Başparmak ile ilgili kaslardan; musculus opponens pollicis, musculus flexor pollicis longus, musculus abductor pollicis brevis ve musculus flexor pollicis brevis'in yüzeyel başı , nervus medianus ile innerve edilir.

Musculus extensor pollicis longus, musculus extensor pollicis brevis ve musculus abductor pollicis longus'un siniri nervus radialis1ir