Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Musculus deltoideus: Kolun esas abduktor kasıdır. Buna ilave olarak adduksiyon hariç, kolun tüm hareketlerinde aktiftir.


Musculus pectoralis major: Göğüs ön duvarındaki en büyük kastır. Clavicula'dan ve stemum'dan başlar, humen.ıs'taki crista tuberculi majoris'te sonlanır. Kolun kuvvetli fleksör kası olmasının yanı sıra kola adduksiyon ve iç rotasyon da yaptırır. Plica axillaris anterior'u yapan bu kas nervus pectoralis lateralis ve medialis tarafından uyarılır.

Musculus latissimus dorsi: Kola adduksiyon, iç rotasyon ve ekstensiyon yaptırır.

Musculus deltoideus: Kolun esas abduktor kasıdır. Buna ilave olarak adduksiyon hariç, kolun tüm hareketlerinde aktiftir.

Musculus trapezius: Omzu yukarı kaldırır ve scapula'ya retraksiyon yaptırır. Kolun hiperabduksiyonunda musculus serratus anterior'a yardım eder. Tek taraflı çalı ştığında baş ve boynu çalıştığı tarafa eğer ve yüzü karşı tarafa baktırır, iki taraflı çalıştığında , baş ve boyuna ekstensiyon yaptı rır.

Musculus triceps brachii:
Ön kolun esas ekstensör kasıdır. Buna ilave olarak
uzun başı, kolun ekstensiyonuna ve adduksiyonuna yardım eder.