Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Myastenia gravisli bir hastada, anterior mediastende saptanan lezyon; timik hiperplazi


Myastenia gravisli bir hastada, anterior mediastende saptanan lezyon en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Timik hiperplazi

B) Lenfoblastik lenfoma
C) Timoma
D) Bronkojenik kist
E) Teratom

Myastenia gravisi bulunun kişilerde timusta yüksek oranda timik hiperplazi (2/3 olguda) daha az oranda (1/3 olguda) timoma saptanır.

Myastenia gravise eşlik eden en sık tümör timoma iken, myastenia gravise eşlik eden en sık timus patolojisi timik hiperplazidir.

Timoma, benign mediastinal bir tümör olduğundan sıklıkla paraneoplastik bulguları ile tanı alır. İlk bulgu sıklıkla myastenia gravis üzerinden pitoz ya da diplopidir.

Özellikle “saf eritrosit aplazisi”nin (eritroid seride total kayıp) erişkinde en sık nedeni timomadır.