Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Myelodisplastik sendromda en sık görülen kromozomal anormallik ise 5q delesyonudur. Yine tek başınaysa iyi bir prognozu işaret eder.

PDF) A Case of Myelodysplastic Syndrome Associated with an Isolated del(5q) Chromosomal  Abnormality Showing Poor Prognosis