Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Myelodisplastik sendromda en sık görülen moleküler anormallik SF3B1 mutasyonudur ve neredeyse tüm hastalarda ring sideroblastlar gözlenir. Eğer tek başınaysa iyi prognozu işaret eder.