Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

N. accessorius’a en kolay ulaşılabilecek boyun üçgeni; Trigonum occipitale