Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

N. fibularis communis; alt ekstremitenin en sık yaralanan siniridir.


N. fibularis (peroneus) communis;
alt ekstremitenin en sık yaralanan siniridir. Özellikle bacak tam fleksiyon yaptığında gerilerek yaralanabilir. En sık, fibula boynu yada başının kırıklarında yaralanır. Ayrıca, lig. collatérale fibulare’yi yırtan diz ekleminin travmalarında da yaralanabilir.

Bacağın ön ve lateral kompartman kaslarının paralizisi sonucu, fleksör kaslar hakimiyet kazanır ve ayak plantar fleksiyonda (foot drop) ve inversiyon yapmış pozisyonda kalır. Bu karakteristik görünüme equinovarus denir. Ayrıca bacağın ön ve lateral bölgeleri ile ayağın ve parmakların dorsal yüzlerinde duyu kaybı vardır. N. fibularis communis felcinde, ayak dorsifleksiyon (ekstensiyon) yapamaz (foot drop).

MCAT Memoranda — Common fibular nerve = common peroneal nerve A...