Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

N. fibularis profundus felcinde, ayak ekstensiyonu (dorsal fleksiyon) zayıflar. Ek olarak başparmak ile ikinci parmak arasındaki deri alanında duyu kaybı olur.

Peroneus Profundus nerve Peroneus Profundus sinir Sinirler ve İnnerve  Ettiği Kaslar - Fizyoo | Anatomi ve fizyoloji, Tetik noktaları, Anatomi

Başparmak ile ikinci parmak arasında, üçgen şeklindeki bir alanın deri duyusunu n. fibularis profundus taşır.

Topuğun deri duyusunu n. tibialis’in dalları verir.

N.fibularis profundus bacakta; m. tibialis anterior, m. extensor hallucis longus, m. extensor digitorum longus, m. peroneous tertius'u innerve eder.

Ayakta ise lateral dalı ile 1. m. interosseous dorsalis'i, medial dalı ile de  extensor digitorum brevis'i innerve eder.