Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

N. fibularis superficialis’in felcinde ayağın eversiyon hareketi bozulur. Ek olarak bacağın lateralinde ve ayak sırtında duyu kaybı olur.

Superficial Peroneal Nerve - Anatomy - Orthobullets

Bacağın alt parçasının ön yüzü, ayağın ve parmakların dorsal yüzünün (başparmak ile ikinci parmak arasındaki üçgen bir alan hariç) deri duyusunu n. fibularis superficialis verir.